Korrekt montage og justering af Monoblock LNBModtagelse af flere forskellige satelliter på samme parabolsystem kan gennemføres på 3 forskellige måder:
  • Den klassiske version er en "Multifeed" opsætning. I denne opsætning er der monteret en multifeedskinne ( LNB beslag ) på parabolskærmen. På beslaget monteres 2 eller flere LNB hoveder, alt afhængig af hvor mange satelitter man ønsker at modtage. LNB´erne sammenkobles via en eller flere DiSEqC switch til modtageren(e).
  • En anden måde man kan opnå modtagelse af flere satelliter på er ved hjælp af en DiSEqC ( motorstyring). For at benytte denne metode er det nødvendigt at modtageren understøtter DiSEqC 1.2. Parabolskærmen monteres her på selve motoren. Ved hjælp af impulser forsynes og styres motoren via antennekablet fra modtageren. Fordelen ved brug af motorstyring er det store udvalg af satelliter det er muligt at modtage. Ulempen er ventetiden ved skift af programmer på en satellit til en anden satellit (motoren skal først dreje parabolen).
  • Den sidste metode for modtagelse af 2 satelitter er ved brug af en Monoblock LNB (Fig.1). En Monoblock LNB har i modsætning til en almindelig LNB 2 hoveder. Disse er indstillet ti en fast afstand som afhænge af modellen. De mest benyttede Monoblock LNB har 6 grader imellem hovederne. Den store fordel ved brug af Monoblock LNB er at indstillingen er ret enkel. Hvis du i forvejen modtager 1 satellitposition (f. eks. Astra) kan du med nemhed udvide din installation til modtagelse af Hotbird. (Fig.2) En Monoblock LNB besidder allerede en indbygget DiSEqC switch og kan således direkte tilsluttes til modtageren(e).

Fig.1 Fig.2
Opsætning af en digital modtager til brug med en Monoblock LNB:
I modsætning til en normal LNB er der i opsætningen af en Monoblock flere punkter der skal overvejes. I vores eksempel antages at vi benytter en Monoblock LNB med 6 graders afstand hvilket muliggør modtagelsen af Astra 19,2Ø og Hotbird 13Ø. Hvis du ønsker modtagelsen af Canal Digital og Viasat dvs. 1W og 4,8Ø erstattes 19,2Ø med 4,8Ø og dermed 13Ø med 1W.
Modtageren ved af gode grunde ikke hvilken satellit du ønsker at modtage og det er derfor nødvendigt at indstille modtageren korrekt. LNB´en ved således hvilken del af Monoblock LNB´en skal være aktivt for at modtage en given kanal på enten den ene eller den anden satellit. Denne teknik kaldes for DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control). Der findes forskellige versioner af DiSEqC protokollen:
  • DiSEqC 1.0 Omskiftning af op til 4 satellitpositioner
  • DiSEqC 1.1 Yderligere 4 forskellige satellit- optioner (således mulighed for op til 64 satellitpositioner)
  • DiSEqC 1.2 Kontrol af DiSEqC parabolmotor
  • DiSEqC 2.0 Transmissionen af DiSEqC protokollen tovejs (enheder kan kommunikere mellem hinanden)

I hovedmenuen af modtageren vælges den rigtige menu. Normalt findes indstillingerne under "Satellite Settings" eller "LNB indstillinger". For at finde den korrekte opsætningsmenu se evt. din modtageres brugsvejledning. I menuen skal der fortages følgende indstillinger.
  • DiSEqC 2 eller System B: Vælg her Astra 19,2Ø (alternativt 4,8Ø)
  • DiSEqC 1 eller System A: Vælg her Hotbird 13Ø (alternativt 1W)

Gem herefter indstillingerne og forstæt med montagen af Monoblock LNB´en.
Montage af en Monoblock LNB´en:
Fastgør Monoblock LNB´en til LNB holderen som vist på Fig.1. LNB´en monteres i den eksisterende holder til en "normal" Singel LNB. Den ene side af Monoblock LNB´en vil således være monteret i holderen imens den anden side vil "svæve" frit. Det er værd at bemærke at parabolen i eksemplet (Fig.1) skal være indstillet til modtagelse af Astra. Hvis Monoblock LNB´en således ville blive erstattet af en Single LNB vil denne kunne modtage Astra (eller alternativt 4,8Ø hvis opsætningen er 1W & 4,8Ø).
Fejlkilder:
Fejl i modtagelsen med en Monoblock LNB er som oftest relateret til indstillingerne på modtageren. Det er vigtigt at sikre sig at Monoblock LNB´en er monteret korrekt og skærmen ligeledes er indstillet rigtigt. Hvis du allerede kan modtage den ene satellit kan du sikre dig at denne modtages på den korrekte side af Monoblokken ved at dække for LNB hovedet med hånden. Signalet bør forsvinde omgående.
En anden fejlkilde som ofte ses er størrelsen på den benyttede parabolskærm. Det er vigtigt at benytte en parabolskærm på cirka 80cm. Kun på en 80-85cm parabol passer den til LNB´en opgivne afstand på f. eks. 6 grader.